Anfall og trygghet

Innspill til hva du kan gjøre for å få en tryggere hverdag med anfall. Kurset gir informasjon og praktiske råd deg som har anfall eller kjenner noen som har det. Tidsbruk: 30-60 minutter.

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/567218b4-ec19-407e-9904-d4c49e3f265f/index.html