Epilepsi hos eldre

Epilepsi rammer alle aldre. Hos eldre er det vanligere, men ofte vanskeligere å oppdage.

https://tidsskriftet.no/2013/03/oversiktsartikkel/epilepsi-hos-eldre