Epilepsi i skolen

Å tilrettelegge for barn og unge med epilepsi i skolen bør ha et bredere perspektiv enn bare fokus på anfall. Se side 22 i bladet Spesialpedagogikk, hvor spesialpedagoger knyttet til Spesialsykehuset for epilepsi SSE beskriver dette på en glimrende måte.

https://www.utdanningsnytt.no/files/2020/10/29/Spesialpedagogikknr52019.pdf