Epilepsi og angst

Mange med epilepsi har også angst. Det er kanskje ikke så unaturlig, om en lever med plutselige og uforutsigbare anfall. Mia Tuft, Oliver Henning og Karl Otto Nakken ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE skriver om epilepsi og angst i Legeforeningens tidsskrift.

https://tidsskriftet.no/2018/10/klinisk-oversikt/epilepsi-og-angst