Epilepsi og depresjon

Depresjon er et vanlig tilleggsproblem ved epilepsi. Oliver Henning og Karl Otto Nakken skriver om dette i Legeforeningens tidsskrift. 

https://tidsskriftet.no/2011/07/oversiktsartikkel/epilepsi-og-depresjon