Epilepsi og mestring

Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Hva må du ta hensyn til i hverdagen? Du får også informasjon om hva epilepsi er og om behandling.Tidsbruk: 30-60 minutter.

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/71994cbd-b726-4709-81ac-342ac2c6cc7f/index.html