Epilepsi - sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser

Om det å mestre hverdagen med arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet?  E-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene.

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/7586e66b-5c8b-4469-a1cb-9d3f5bd90d66/index.html