Epilepsy Sparks

Britiske Torie Robinson har selv epilepsi. Siden 2017 har hun drevet bloggen Epilepsy Sparks, med mål om å bringe fagfolk og pasienter nærmere hverandre. På mange måter har hun lykkes. Hun har blitt en viktig stemme i det britiske fagmiljøet og reiser rundt på verdens epilepsikongresser med sine foredrag.

"I'm here to educate the masses for the benefit of those who are not able (or for whatever reason, willing) to speak for themselves".

https://www.epilepsysparks.com/