Informasjon til skole, PPT og andre fagpersoner

Informasjonshefte: Når epilepsi gjør læring vanskelig.

https://www.epilepsi.no/sfiles/27/39/2/file/nar-epilepsi-gjor-laring-vanskelig-a4.pdf