Diettbehandling av epilepsi

Diettbehandling kan være et alternativ når medikamentene ikke virker. Klinisk ernæringsfysiolog ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE skriver i Legeforeningens tidsskrift.

https://tidsskriftet.no/2017/09/klinisk-oversikt/diettbehandling-av-epilepsi