Epilepsimedisiner

Informasjon og praktiske råd til deg som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Tidsbruk: 30-60 minutter.

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/5bb8c35d-7fc8-4aa4-808b-2f031e3d8309/index.html