Hvordan velge epilepsimedisiner?

Hvordan velge epilepsimedisin? Det finnes mange ulike typer epilepsimedisiner. Valg og eventuell kombinasjon gjøres i samarbeid med lege. Av og til må ulike typer prøves.

https://www.youtube.com/watch?v=WfiFnWNgIZo