Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika

Epilepsimedisiner kan påvirke prevensjonsmidler, og vice versa. Det er viktig å passe på. Enkelte medikamenter lar seg ikke så godt kombinere. 

https://tidsskriftet.no/2016/01/klinisk-oversikt/prevensjon-kvinner-som-bruker-antiepileptika