Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet - når og hvordan

Når og hvordan kan man slutte med epilepsimedisiner? Morten Lossius og kollegaer ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE skriver i Legeforeningens tidsskrift.

https://tidsskriftet.no/2017/03/klinisk-oversikt/seponering-av-antiepileptika-ved-anfallsfrihet-nar-og-hvordan