Forum


EpilepsiNett har opprettet Forum for Brukerstyrt Epilepsioppfølging, hvor helspersonell som jobber med denne typen oppfølging inviteres til å delta. Per nå har forumet 40 medlemmer fra 16 norske sykehus i alle fire helseregioner. Spørsmål og erfaringer kan drøftes i forumet. Resultater og funn fra forskning og evaluering vil også bli delt her så fort det er tilgjengelig. 

Forumet hadde første digitale møte den 26.05.23, og det fungerte godt som en arena for erfaringsutveksling. Neste møtedato er 20.10.23.

Vil du være med i forumet? Send oss en melding via kontaktskjemaet.