Forum


EpilepsiNett har opprettet Forum for Brukerstyrt Epilepsioppfølging, hvor helspersonell som jobber med denne typen oppfølging inviteres til å delta. Per nå har forumet 40 medlemmer fra 16 norske sykehus i alle fire helseregioner. Spørsmål og erfaringer kan drøftes i forumet. Resultater og funn fra forskning og evaluering vil også bli delt her så fort det er tilgjengelig. 

Møtedatoer:

26.05.23

20.10.23

22.03.24

Vil du være med i forumet? Send oss en melding via kontaktskjemaet.