Oppstartspakke


EpilepsiNett har laget en oppstartspakke for helsepersonell som ønsker å starte med brukerstyrt epilepsioppfølging. Den finner du her.

Veileder digital egenregistrering

Generell veileder for oppstart med digital egenregistrering, utarbeidet av Vestre Viken HF.

Veileder digital egenregistrering vs. 1.4.pptm

PRO-EPI

Oppfølgingsskjema i norsk og engelsk versjon. Utarbeidet av EpilepsiNett. Haukeland universitetssjukehus har oversatt til engelsk.

PRO-EPI 3.0.pdf

PRO-EPI 3.0 english.pdf

Sykepleierguide

Samtaleguide og bivirkningsguide for epilepsisykepleier, utarbeidet av EpilepsiNett.

Samtaleguide for sykepleier - Brukerstyrt epilepsioppfølging.pdf

Bivirkningsguide - Brukerstyrt epilepsioppfølging.pdf

Podcast

Hør om hvordan EpilepsiNett og Vestre Viken HF arbeidet for å etablere brukerstyrt epilepsioppfølging: Nytt og nyttig - Vestre Viken

Minimetodevurdering FHI

EpilepsiNett har gjort en minimetodevurdering av brukerstyrt epilepsioppfølging i samarbeid med Folkehelseinstituttet.