Dravet syndrom som årsak til epilepsi og utviklingshemming

Dravet syndrom er en alvorlig, genetisk betinget hjernesykdom som starter med epileptiske anfall i løpet av første leveår.

https://tidsskriftet.no/2012/01/oversiktsartikkel/dravets-syndrom-som-arsak-til-epilepsi-og-utviklingshemning