Epilepsi ved gliom

Ved sjeldne anledninger kan epilepsi være forårsaket av hjernesvulst. Det er en av årsakene til at vi tar bilder av hjernen når epilepsi oppdages. Les mer om epilepsi ved hjernesvulst i denne oversiktsartikkelen fra Haukeland universitetssykehus.

https://tidsskriftet.no/2012/08/oversiktsartikkel/epilepsi-ved-gliom