GLUT-1 mangel

Mangel på glukosetransportprotein type 1 gjør at sukker ikke kan transporteres fra blod til hjerne. Som følge av dette oppstår symptomer fra nervesystemet, inkludert epileptiske anfall. GLUT-1 mangel kan behandles med ketogen diett.

https://tidsskriftet.no/2011/05/oversiktsartikkel/glukosetransportprotein-type-1-mangel