Juvenil myoklonusepilepsi

Juvenil myoklonusepilepsi (JME) er den vanligste typen ungdomsepilepsi.

https://tidsskriftet.no/2012/08/oversiktsartikkel/juvenil-myoklonusepilepsi