Juvenil myoklonusepilepsi (JME)

Juvenil myoklonusepilepsi (JME) er den vanligste typen ungdomsepilepsi. Dette er en informasjonsfilm til deg som har fått diagnosen. Hva er JME, hvilke utfordringer gir JME, og hva er det viktig å ta hensyn til?

https://www.youtube.com/watch?v=ZCRFy5JXAds&t=7s