Lennox-Gastauts syndrom

Lennox-Gastaut er et alvorlig epilepsisyndrom som kjennetegnes av flere typer epileptiske anfall og kognitiv svikt. Lennox-Gastauts syndrom kan ha flere ulike årsaker. Ikke sjelden er årsaken ukjent.

https://tidsskriftet.no/2011/01/oversiktsartikkel/lennox-gastauts-syndrom-forlop-og-behandling