Tuberøs sklerose-kompleks

Tuberøs sklerose er en genetisk sykdom som gir vekst av godartede svulster i flere organer, inkludert hjerne. Epilepsi er ofte en del av symtpombildet.

https://tidsskriftet.no/2007/03/oversiktsartikkel/tuberos-sklerose-kompleks