Brukerstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrte kontrolltimer for voksne med epilepsi ved hjelp av digitalisert egenrapportering

Les mer  

Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi

Effekter av EpilepsiNett

Les mer