Brukerstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrte kontrolltimer for voksne med epilepsi ved hjelp av digitalisert egenrapportering

Kunnskap om epilepsi blant ungdom

Ungdom forsker for ungdom

Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi

Effekter av EpilepsiNett