Brukerstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrte kontrolltimer for voksne med epilepsi ved hjelp av digitalisert egenrapportering

Innføringen av brukerstyrt oppfølging ved epilepsi i Vestre Viken HF vil bli evaluert i samarbeid med Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. Alle voksne med epilepsi i Vestre Viken HF får tilbud om å besvare kontrollspørsmål det er viktig å følge opp ved epilepsi tre ganger årlig. Besvarelsen gjøres på egen mobil, PC eller nettbrett og videre avtale på sykehuset baserer seg på dette. Effektene av denne ordningen vil bli evaluert gjennom registerbasert forskning på helseøkonomiske effekter, gjennom evaluering av livskvalitet og sykdomsutvikling hos dem som deltar, og gjennom kvalitative intervjuer med brukere av løsningen.