Kunnskap om epilepsi blant ungdom

Ungdom forsker for ungdom

Elever i valgfaget "Forskning i praksis" ved Vestfossen Ungdomsskole har forsket på holdninger til epilepsi blant sine jevnaldrende. Ungdommene har utviklet spørsmål i samarbeid med EpilepsiNett leder Marte Syvertsen, kontaktlærer i EpilepsiNett ressursgruppe Øvre Eiker Kjersti Solum og Epilepsiforbundets ungdomskonsulent Bård Dalhaug. Mange unge med epilepsi forteller at de har følt seg mobbet eller utestengt. Prosjektet Ungdom forsker for ungdom ønsker å undersøke hvordan det ser ut fra motsatt kant. Hva vet ungdom om epilepsi? Ville de invitert en med epilepsi med seg hjem? Hvorfor/hvorfor ikke? Forskerne har laget et elektronisk spørreskjema som besvares av alle elevene ved skolen.