Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi

Effekter av EpilepsiNett

Prosjektet er under planlegging og ledes av forskningleder i EpilepsiNett, Marte Bjørk. Det vil bli hentet ut registerbaserte data for å forske på prediktorer som påvirker frafall fra skole og yrkesliv blant unge med epilepsi.