EpilepsiNetts modell


EpilepsiNett vil ha en regional koordinator i hver helseregion. I første omgang vil hver regionale koordinator jobbe i utvalgte pilotkommuner. Representanter for sentrale yrkesgrupper som jobber med unge i den enkelte pilotkommune vil danne en lokal ressursgruppe som ledes av regional koordinator. Aktuelle yrkesgrupper er helsesykepleier/skolehelsetjeneste, kontaktlærer og representant for NAV ungdomsteam. I tillegg vil alle lokale ressursgrupper ha en brukerrepresentant. Den enkelte deltaker i ressursgruppen er kontaktperson for kollegaer i samme yrkesgruppe innen samme kommune.

En ungdom som er diagnostisert med epilepsi kan dermed henvende seg til helsesykepleier ved sin skole. Helsesykepleier ved skolen kan henvende seg til helsesykepleier i ressursgruppa ved spørsmål eller behov for mer innsikt i diagnosen. Helsesykepleier i ressursgruppa kan henvende seg til EpilepsiNetts regionale koordinator og regional koordinator kan gå ut i ekspertnettverket. Dersom ungdommen eksempelvis er engstelig for medikamentbivirkninger, kan vi danne en direkte linje mellom vedkommende og Norges fremste ekspertise på antiepileptisk medikasjon.

Nettverk fungerer ved at jeg kjenner deg og du kjenner han, som igjen kjenner henne osv. EpilepsiNett formaliserer dette gjennom linjene fra ekspertnettverk til regional koordinator til lokal ressursgruppe til yrkesgrupper som kommer i kontakt med epilepsi i det daglige.

EpilepsiNett skal ikke drive behandling eller gi direkte råd om behandling. Vi skal arbeide for spredning og tilgjengeliggjøring av kunnskap, med mål om å minske angst og uheldige misforståelser, samt øke innsikt i og ansvar for egen helse.

EpilepsiNetts modell