Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall

Hva skjer ved når et generalisert tonisk-klonisk krampeanfall rammer for første gang, og hvordan behandles det?

https://tidsskriftet.no/2015/08/oversiktsartikkel/forstegangs-generalisert-tonisk-klonisk-krampeanfall