Førstehjelp ved anfall

Hva skal du gjøre hvis du blir vitne til et epileptisk anfall?

https://www.epilepsi.no/om-epilepsi/forstehjelp-ved-anfall/