Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, barn

Fokalt anfall med nedsatt bevissthet hos barn. Anfallet er spilt.

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZtmGmCzE&list=PLxqbpeSnm04VLiqS3_Vk5Yj2Ak3CmDRJj&index=4