Generalisert tonisk klonisk anfall (GTK)

Et generalisert tonisk klonisk anfall (GTK) starter plutselig. Et fokalt tonisk klonisk anfall (FTK) starter med et fokalt anfall som går over i et tonisk klonisk anfall. Begge deler vil se ut som på denne videoen, forskjellen er altså at et FTK innledes av et fokalt anfall. Anfallet i videoen er spilt.

https://www.youtube.com/watch?v=8bVcAkzxVyA&list=PLxqbpeSnm04VLiqS3_Vk5Yj2Ak3CmDRJj&index=7