Generalisert tonisk klonisk anfall (GTK)


Generalisert tonisk klonisk anfall (GTK)

Et generalisert tonisk klonisk anfall (GTK) starter plutselig. Et fokalt tonisk klonisk anfall (FTK) starter med et fokalt anfall som går over i et tonisk klonisk anfall. Begge deler vil se ut som på denne videoen, forskjellen er altså at et FTK innledes av et fokalt anfall. Anfallet i videoen er spilt.

https://www.youtube.com/watch?v=8bVcAkzxVyA&list=PLxqbpeSnm04VLiqS3_Vk5Yj2Ak3CmDRJj&index=7