Hva er et epileptisk anfall?

Hva er et epileptisk anfall? Hva er forskjellen på fokale og generaliserte anfall?

https://www.youtube.com/watch?v=QI0QY8CXLaU