Annette Holth Skogan

Nevropsykolog PhD

Anette Holth Skogan leder seksjon for psykologi og klinisk nevropsykologi ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun har forsket på nevropsykologiske karakteristika hos urolige og rastløse skolebarn og brenner for et reelt tverrfaglig samarbeid i klinikk og forskning.