Bård I. Å. Dalhaug

Ungdomskonsulent, Epilepsiforbundet

Bård Ingjald Åstvedt Dalhaug er ungdomskonsulent i Epilepsiforbundet. Han ønsker at ungdom med epilepsi skal få mulighet til å utfolde seg og oppleve mestring uavhengig av utgangspunkt. Gjennom arbeidet som ungdomskonsulent har han erfart at dette er mulig ved hjelp av god tilrettelegging, oppfølging og fokus på individet.