Camilla Voss

Spesialpedagog

Camilla Voss er spesialpedagog på Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Ved Solberg skole kartlegges funksjon og behov hos barn og unge med epilepsi, og det gis råd til hjemmeskolen. Camilla er opptatt av at det er flere utfordringer knyttet til epilepsi enn dem som kommer i direkte relasjon til anfall. Dette jobber hun for å formidle til pasientenes hjemmemiljø.