Caroline Lund

Nevrolog PhD

Caroline Lund er nevrolog og jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Hun er opptatt av genetiske årsaker til epilepsi og har i sin doktorgrad forsket på Aicardi syndrom.