Christian Samsonsen


Christian Samsonsen

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Christian Samsonsen er nevrolog, overlege ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han har forsket på anfallsutløsende faktorer ved epilepsi, i tillegg til konsekvensene av å ikke benytte antiepileptisk medikasjon som foreskrevet.