Christian Samsonsen

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Christian Samsonsen er nevrolog, overlege ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han har forsket på anfallsutløsende faktorer ved epilepsi, i tillegg til konsekvensene av å ikke benytte antiepileptisk medikasjon som foreskrevet.