Christina Mol Slettenes

Spesialergoterapeut

Christina Mol Slettenes er spesialergoterapeut og leder for klinisk service ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun er opptatt av tverrfaglighet og ønsker å arbeide for at kognitive følgevirkninger ved epilepsi blir bedre kjent og bedre forstått.