Christoffer Hatlestad-Hall

Psykolog, PhD-kandidat

Christoffer Hatlestad-Hall er psykolog og forsker i gruppen Cognitive Health Research group (CoHR) ved Oslo Universitetssykehus. Hatlestad-Hall forsker på kognitive forandringer hos personer med epilepsi. Han bruker avanserte EEG-metoder for å analysere og karakterisere hjernenettverk som er knyttet til kognitiv helse.