Dag Aurlien

Nevrolog PhD

Dag Aurlien er nevrolog og overlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Han har forsket på plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP).