Eivind Kolstad

Lege PhD

Eivind Kolstad er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Hans doktorgradsarbeid handler om bruk av antiepileptisk medikasjon i svangerskapet. Eivind Kolstad er tilknyttet Bergen Epilepsy Reserach Group