Eline Dahl-Hansen

Lege, PhD-kandidat

Eline Dahl-Hansen er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hun har vært engasjert og interessert i oppfølging av epilepsi i mange år og har blant annet erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hennes doktorgradsarbeid handler om effekter av brukerstyrt epilepsioppfølging, i pasientens perspektiv.