Erik Taubøll

Nevrolog PhD, professor

Erik Taubøll er nevrolog, overlege ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han leder epilepsiforskningsgruppen (ERGO) ved Oslo Universitetssykeus. Forskningsgruppen har vært aktiv i over 25 år og fokuserer på translasjonsforskning (vedrørende tinninglapps-epilepsi), kjønnsrelaterte aspekter ved epilepsi, plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP) og status epilepticus.