Guttorm Eldøen

Nevrolog

Guttorm Eldøen er nevrolog og overlege ved Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal. Han har lang og bred klinisk erfaring innen nevrologi og epilepsi og arbeider med etablering av et befolkningsbasert forskningsprosjekt om epilepsi i Møre og Romsdal.