Heidi Hallum Framstad

Epilepsisykepleier

Heidi Hallum Framstad er epilepsisykepleier og faglig leder ved Røysumtunet, tverrfaglig rehabiliteringstilbud til personer med vanskelig epilepsi. Hun er styremedlem i Nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere.