Helene Myklebust Letèn

Spesialergoterapeut MSc

Helene Myklebust Letèn er spesialergoterapeut ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun har en mastergrad om hvordan hverdagslivet erfares og endres etter epilepsikirurgi. Hun er opptatt av pasientens fungering i hverdagsliv på alle arenaer: Hjem, skole, arbeid og fritid. Helene Myklebust Letèn er engasjert i å øke kunnskapen om psykososiale og kognitive tilleggsutfordringer ved epilepsi og brenner for tverrfaglig samarbeid både innen forskning og klinisk virksomhet.