Ira Haraldsen

Nevrolog PhD

Ira Haraldsen er spesialist i nevrologi og psykiatri. Hun leder forskningsgruppen Cognitive Health Research group (CoHR) ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Gruppen ønsker å bidra til bedre forståelse av hvordan nevrologiske sykdomsgrupper, inkludert epilepsi, påvirker kognitiv funksjon og dermed atferd. Ira Haraldsen forsker bl.a. på aldringsprosesser ved epilepsi, med fokus på metabolske (hormonelle) og nevrotranmitter-forandringer som kan påvirke dette.