Jakob Christensen

Nevrolog PhD førsteamanuensis

Jakob Christensen er EpilepisNetts internasjonale samarbeidspartner. Han er nevrolog ved Aarhus Universitetshospital og førsteamanuensis ved Aarhus Universitet. Jakob Christensen har en rekke sentrale arbeider innen epilepsiforskning, inkludert epidemiologiske studier i Danmark og studier av antiepileptisk medikasjon i svangerskapet. Han er tilknyttet det nordiske samarbeidsprosjektet SCAN-AED som ledes av Marte Bjørk ved Haukeland Universitetssjukehus.