Jeanette Koht

Nevrolog PhD

Jeanette Koht er nevrolog og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Hun startet epilepsiforskningsgruppen i Drammen sammen med Marte Syvertsen og forsker blant annet på genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi.