Jeanette Koht


Jeanette Koht

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Jeanette Koht er nevrolog og overlege ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun startet epilepsiforskningsgruppen i Drammen sammen med Marte Syvertsen og forsker på genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi.