Jeanette Koht

Nevrolog PhD

Jeanette Koht er nevrolog og overlege ved Oslo Universitetssykehus og nesteleder i Hjernerådet. Hun veileder et doktorgradsprosjekt om genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi.